menu

System monitorowania temperatury Ropam zakres -55 do +125 st. C Monitoring Kontrola Pomiar

 • Producent: Ropam Ropam
 • Kod produktu: ID_15647
 • Dostępność: Chwilowy brak towaru

Cena widoczna po zalogowaniu


  Pliki załączone do produktu :
  Instrukcja obsługi BasicGSM-BOX 2 (Rozmiar: 0,68 MB) pobierz pobierz
  Instrukcja obsługi RopamBasic (Rozmiar: 1,73 MB) pobierz pobierz
  Karta katalogowa RopamBasic (Rozmiar: 0,82 MB) pobierz pobierz
  Instrukcja instalacji BasicGSM-BOX 2 (Rozmiar: 3,83 MB) pobierz pobierz
  Karta katalogowa BasicGSM-BOX 2 (Rozmiar: 0,79 MB) pobierz pobierz
  Oprogramowanie BasicGSM Manager (Rozmiar: 29,17 MB) pobierz pobierz
  Instrukcja obsługi TSR-1 (Rozmiar: 0,09 MB) pobierz pobierz
  Karta katalogowa TSR-1 (Rozmiar: 0,59 MB) pobierz pobierz

  Opis produktu :

  System monitorowania temperatury w zakresie od -55 do +125 st C Ropam


  Utrzymanie optymalnej temperatury jest niezwykle istotne m.in. w branży spożywczej, ogrodniczej czy transportowej. Nawet niewielkie odchylenia od przyjętych wartości mogą nieść za sobą poważne konsekwencje. Dlatego należy nieustannie monitorować warunki w pomieszczeniach. Temu celowi służy system monitorowania składający się z modułu powiadamiania oraz sterowania Ropam BasicGSM-Box 2, czujnika temperatury TSR-1-HT oraz zasilacza.

  To rozwiązanie odpowiednie m.in. dla:

  • branży spożywczej (np. sklepy mięsne, magazyny, chłodnie),
  • branży ogrodniczej (np. uprawy szklarniowe),
  • branży transportowej,
  • branży medycznej,
  • serwerowni,
  • obiektów muzealnych.


  Jak działa ten system monitorowania temperatury? Zestaw wyposażony jest wyposażony w cyfrowy czujnik temperatury. Pomiary są dokonywane z częstotliwością co 30 s. Jeśli system wykryje odchylenie od normy lub awarię, wysyła powiadomienie zgodnie z ustawieniami użytkownika.

  Urządzenie:

  • pomiar w przedziale temperatur między -55 a +125⁰C
  • może być konfigurowane i obsługiwane za pomocą dedykowanych aplikacji mobilnych RopamBasic (Android, iOS) orazi RopamDroid – do sterowania za pośrednictwem SMS
  • jest wyposażone w rozbudowany LogicProcessor, który obsługuje zaawansowane funkcje logiczne i arytmetyczne
  • daje szerokie możliwości konfiguracji i zaprogramowania – jego pracę można programować zdalnie przez GPRS lub lokalnie (łącze microUSB).
  • obsługuje do 8 numerów telefonów, 8 adresów e-mail
  • obsługuje kody USSD za pomocą aplikacji RopamBasic lub SMS,
  • daje możliwość wgrania i odtwarzania do 8 różnych komunikatów głosowych
  • zapamiętuje do 1000 zdarzeń z funkcją nadpisywania, co daje możliwość sprawdzenia historii poziomu temperatury
  • może pełnić funkcje centrali alarmowej.

  Widok okna ustawień Temperatura w aplikacji BasicGSM Manager do zarządzania modułem :


  Objaśnienie:

  • Nazwa - nazwa czujnika temperatury (wymagana do wyświetlania w wiadomościach SMS STAN, w aplikacji RopamBasic, aplikacji RopamDroid).
  • Alarm gdy: moduł wysyła powiadomienie w formie jak niżej (wymagane zaznaczenie potrzebnych form powiadomienia o przekroczeniu ustawionego progu temperatury).
  • Alarm przekroczenia gradientu: moduł wysyła powiadomienie o przekroczeniu zadanego gradientu (szybkości zmiany) temperatury poza określoną wartość zdefiniowaną w polu ....... [ºC/min].
  • Histereza: Różnica wartości temperatury dla dolnego i górnego progu przełączania. Przykład: jeśli zadana temp. a = 30[ºC] oraz b = 20[ºC] a histereza została ustawiona na 2[ºC] to moduł wyłączy grzanie gdy temp. spadnie poniżej 22[ºC] oraz wyłączy grzanie gdy temp. wzrośnie powyżej 28[ºC].
  • Awaria czujnika temperatury: powiadomienie o awarii/uszkodzeniu czujnika temperatury wysyłane do użytkownika systemu. Możliwe opcje powiadomienia: takie same jak dla wystąpienia alarmów o przekroczeniach wartości temperatur (j/w).
  • Interwał zapisu wartości do pamięci: odstęp czasu pomiędzy zapisami kolejnych wartości temperatury do pamięci zdarzeń w module. Minimalny czas: 1 [min], maks. czas interwału: 1440 [min]
  Widok w aplikacji mobilnej RopamBasic
  :


  Moduł powiadomienia i sterowania GSM Ropam BasicGSM-BOX 2  Główne cechy:

  • aplikacje mobilne: RopamBasic (Android, IOS) do sterowania online poprzez GPRS i serwer RopamBridge, RopamDroid (Android) do sterowania poprzez SMS,
  • użytkownicy: 8 numerów telefonu, 8 adresów e-mail, aplikacja RopamBasic i RopamDroid,
  • obsługa kodów USSD za pomocą RopamBasic/SMS (kontrola kart pre-paid i zmiana usług),
  • automatyczna kontrola kart pre-paid (min. kwota),
  • zegar RTC, kalendarz, synchronizacja z siecią GSM lub serwer NTP
  • opcja wgrania i odtwarzania 8 komunikatów głosowych,
  • programowanie zdalne przez GPRS (serwer RopamBridge),
  • microUSB do programowanania lokalnego (Usb-USBmicro),
  • modul alarmowy, funkcje centrali alarmowej,
  • intuicyjna wizualizacja i sterowanie centralami alarmowymi,
  • gniazdo nanoSIM,
  • współpraca za zasilaczem PSR-ECO-2012,
  • 2 wejścia analogowe AI1, AI2 (I7-I8), konfigurowane: 0-10V lub 4-20mA,
  • 4 wyjścia: O1 wyjście przekaźnikowe, O2-O4 wyjścia tranzystorowe z zabezpieczeniem zwarciowym (0.7A)
  • mniejsze wymiary, kompaktowa konstrukcja, rozłączne złącza i konektory,
  • mikroprocesor 32-bitowy, wbudowany system operacyjny czasu rzeczywistego RTOS,
  • rozbudowany LogicProcessor.zaawansowane funkcje logiczne, funkcje arytmetyczne, liczniki, przekaźniki czasowe, 10 niezależnych warunków logicznych,(bloki if-then-else),
   10 przekaźników czasowych do realizacji funkcji czasowo-logicznych, 4 timery kalendarzowe,
  • wbudowany modem GSM/GPRS-2G,
  • wykrywanie zagłuszania GSM (jamming): raportowanie stanu na wyjściu i zapis w pamięci zdarzeń
  • 8 wejść z czego 6 wejść NO/NC (I1-I6) oraz 2 wejścia NO/NC GND/+12V lub 0-10V, 4-20mA,
  • wejście FAC do kontroli napięcia AC np centrali alarmowej,
  • 4 sterowane wyjścia poprzez SMS, CLIP, DTMF, RopamBasic, zdarzenia systemowe, LogicProcessor,
  • 1 wyjście zasilania AUX zabezpieczone (1A),
  • powiadomienie: SMS/VOICE/CLIP/E-MAIL/GPRS,
  • SMS: niezależne komunikaty dla zdarzeń w systemie,
  • VOICE/CLIP: niezależne połączenie głosowe dla zdarzeń w systemie z komunikatami głosowymi (syntezer mowy, podsłuch), równoległa z trybem powiadomienia SMS/VOICE
  • obsługa czujnika temperatury serii TSR-x , termostat GSM
  • funkcja testu łączności: SMS, SMS STAN, CLIP, E-mail,
  • optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM
  • pamięć zdarzeń, 1000 zdarzeń z nadpisywaniem
  • funkcje ograniczenia kosztów i ilości transmisji
  • zasilanie 12V/DC z kontrolą napięcia DC (<11V)
  Zdalne połączenie aplikacji z centrala poprzez GPRS lub internet (w przypadku braku stałegoadresu IP) wymaga wykupienia płatnej subskrypcji usługi RopamBridge (Licencja na dostęp do usługi RopamBridge na okres 12 miesięcy: 19 zł 99 groszy)

  Czujnik temperatury TSR-1-HT


  Główne cechy:
  • pomiar temperatury od -55°C do +125°C
  • termostatGSM funkcja sterowania dwustanowego z histerezą (próg +/- 'deadband'),
  • przesyłanie informacji o przekroczeniu wartości L lub H,
  • wartość chwilowa temperatury w SMS „STAN”,
  • rozdzielczość i dokładność 1 ° C dla BasicGSM, MultiGSM, NeoGSM, NEO, MGSM 3.5
  • rozdzielczość i dokładność 0,5 °C dla OptimaGSM, NeoGSM-IP(-64)
  • zwarta, hermetyczna konstrukcja z fabrycznym przewodem silkonowym, ciepłoodpornym 1m,
  • wymiary: ф8 x 50 [mm] osłona czujnika ze stali INOX
  • magistrala maks. 20m dla typowego kabla UTP, CAT5E C=50 pF/m,1 para: piny 1-3, 2 para: pin 2.

  Zestaw zawiera:

  • Moduł BasicGSM Box 2
  • Czujnik temperatury TSR-1-HT
  • Zasilacz 12V DC 1A
  • Oprogramowanie
  • Instrukcja

  Produkty z tej samej kategorii

  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[16718]UT-131B
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: Chwilowy brak towaru
  Kod producenta: DLT-[16784]UT-12D-EU
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[15348]UT-15C
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: Tools
  Dostępność: Chwilowy brak towaru
  Kod producenta: DLT-[13175]MS-ACTHD50-5MP
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: Chwilowy brak towaru
  Kod producenta: DLT-[16844]LR-1000
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[16676]MIE-0100B
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[16553]UT-300H
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: Chwilowy brak towaru
  Kod producenta: DLT-[16837]LM-100D
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: Chwilowy brak towaru
  Kod producenta: DLT-[16847]LR-1500
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: Mastech
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[5953]MS-6812
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[16789]UT-620A
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[16658]UT-191E
  Cena widoczna po zalogowaniu

  Masz pytania? Szukasz odpowiedzi? Jesteś zainteresowany?

  Zadzwoń 34 341 16 30 lub napisz:

  weryfikator
  IVEL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. k.
  Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa
  NIP
  PL9492194545
  REGON
  243281960
  KRS
  0000465064
  BDO
  000003765