menu

System monitorowania temperatury i wilgotności Ropam zakres -20 do +70 st. C, 0-100 %RH Monitoring Kontrola Pomiar

 • Producent: Ropam Ropam
 • Kod produktu: ID_15651
 • Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h

Cena widoczna po zalogowaniu


  Pliki załączone do produktu :
  Instrukcja instalacji RHT-2 (Rozmiar: 0,95 MB) pobierz pobierz
  Karta katalogowa RopamBasic (Rozmiar: 0,82 MB) pobierz pobierz
  Instrukcja obsługi RopamBasic (Rozmiar: 1,73 MB) pobierz pobierz
  Oprogramowanie BasicGSM Manager (Rozmiar: 29,17 MB) pobierz pobierz
  Karta katalogowa BasicGSM-BOX 2 (Rozmiar: 0,79 MB) pobierz pobierz
  Instrukcja instalacji BasicGSM-BOX 2 (Rozmiar: 3,83 MB) pobierz pobierz
  Instrukcja obsługi BasicGSM-BOX 2 (Rozmiar: 0,68 MB) pobierz pobierz

  Opis produktu :

  System monitorowania temperatury i wilgotności w zakresie -20 do +80 st C, 0 do 100 % RH Ropam


  System monitorowania temperatury i wilgotności składający się z modułu Ropam BasicGSM-BOX 2, czujnika temperatury oraz wilgotności RHT-2, zasilacza to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na efektywną kontrolę warunków atmosferycznych w pomieszczeniach. Wykonuje precyzyjne i regularne pomiary oraz alarmuje o odchyleniach temperatury lub wilgotności od normy.

  System jest rekomendowany m.in. dla:

  • branży spożywczej (np. sklepy mięsne, magazyny, chłodnie),
  • branży ogrodniczej (np. uprawy szklarniowe),
  • branży transportowej,
  • branży medycznej,
  • serwerowni,
  • obiektów muzealnych.

  Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie jest wymagany dokładny i ciągły monitoring temperatury i wilgotności.

  Jak działa ten system monitorowania temperatury i wilgotności? Oferowany zestaw to nowoczesne urządzenie, wyposażone w sensory temperatury i wilgotności.

  Urządzenie:

  • wykonuje pomiary co 30 s.,
  • pomiar w przedziale temperatur -20-70⁰C i wilgotności 0 do 100 % RH,
  • w razie wykrycia nieprawidłowości lub awarii wysyła powiadomienie drogą SMS, e-mail lub telefonicznie,
  • realizuje funkcje LogicProcessor – np. regulując pracę termostatu.

  Ropam BasicGSM-BOX 2:

  • może być sterowany przy pomocy aplikacji mobilnej RopamBasic, aplikacji komputerowej BasicGSM Manager lub za pośrednictwem SMS,
  • zapewnia możliwość programowania zdalnego przez GPRS (RopamBridge) oraz lokalnego (łącze micro USB).
  • może pełnić funkcje centrali alarmowej,
  • obsługuje kody USSD za pomocą RopamBasic/SMS,
  • pozwala wgrać 8 różnych komunikatów głosowych,
  • ma rozbudowany LogicProcessor, z 10 niezależnymi warunkami logicznymi, 10 przekaźnikami czasowymi oraz 4 timerami kalendarzowymi,
  • wysyła powiadomienia SMS/CLIP/VOICE/E-mail,
  • ma wbudowaną pamięć do 1000 zdarzeń z funkcją nadpisywania.

  Widok okna ustawień Temperatura w aplikacji BasicGSM Manager do zarządzania modułem :


  Objaśnienie:

  • Nazwa - nazwa czujnika temperatury (wymagana do wyświetlania w wiadomościach SMS STAN, w aplikacji RopamBasic, aplikacji RopamDroid).
  • Alarm gdy: moduł wysyła powiadomienie w formie jak niżej (wymagane zaznaczenie potrzebnych form powiadomienia o przekroczeniu ustawionego progu temperatury).
  • Alarm przekroczenia gradientu: moduł wysyła powiadomienie o przekroczeniu zadanego gradientu (szybkości zmiany) temperatury poza określoną wartość zdefiniowaną w polu ....... [ºC/min].
  • Histereza: Różnica wartości temperatury dla dolnego i górnego progu przełączania. Przykład: jeśli zadana temp. a = 30[ºC] oraz b = 20[ºC] a histereza została ustawiona na 2[ºC] to moduł wyłączy grzanie gdy temp. spadnie poniżej 22[ºC] oraz wyłączy grzanie gdy temp. wzrośnie powyżej 28[ºC].
  • Awaria czujnika temperatury: powiadomienie o awarii/uszkodzeniu czujnika temperatury wysyłane do użytkownika systemu. Możliwe opcje powiadomienia: takie same jak dla wystąpienia alarmów o przekroczeniach wartości temperatur (j/w).
  • Interwał zapisu wartości do pamięci: odstęp czasu pomiędzy zapisami kolejnych wartości temperatury do pamięci zdarzeń w module. Minimalny czas: 1 [min], maks. czas interwału: 1440 [min]
  Widok w aplikacji mobilnej RopamBasic
  :


  Moduł powiadomienia i sterowania GSM Ropam BasicGSM-BOX 2  Główne cechy:

  • aplikacje mobilne: RopamBasic (Android, IOS) do sterowania online poprzez GPRS i serwer RopamBridge, RopamDroid (Android) do sterowania poprzez SMS,
  • użytkownicy: 8 numerów telefonu, 8 adresów e-mail, aplikacja RopamBasic i RopamDroid,
  • obsługa kodów USSD za pomocą RopamBasic/SMS (kontrola kart pre-paid i zmiana usług),
  • automatyczna kontrola kart pre-paid (min. kwota),
  • zegar RTC, kalendarz, synchronizacja z siecią GSM lub serwer NTP
  • opcja wgrania i odtwarzania 8 komunikatów głosowych,
  • programowanie zdalne przez GPRS (serwer RopamBridge),
  • microUSB do programowanania lokalnego (Usb-USBmicro),
  • modul alarmowy, funkcje centrali alarmowej,
  • intuicyjna wizualizacja i sterowanie centralami alarmowymi,
  • gniazdo nanoSIM,
  • współpraca za zasilaczem PSR-ECO-2012,
  • 2 wejścia analogowe AI1, AI2 (I7-I8), konfigurowane: 0-10V lub 4-20mA,
  • 4 wyjścia: O1 wyjście przekaźnikowe, O2-O4 wyjścia tranzystorowe z zabezpieczeniem zwarciowym (0.7A)
  • mniejsze wymiary, kompaktowa konstrukcja, rozłączne złącza i konektory,
  • mikroprocesor 32-bitowy, wbudowany system operacyjny czasu rzeczywistego RTOS,
  • rozbudowany LogicProcessor.zaawansowane funkcje logiczne, funkcje arytmetyczne, liczniki, przekaźniki czasowe, 10 niezależnych warunków logicznych,(bloki if-then-else),
   10 przekaźników czasowych do realizacji funkcji czasowo-logicznych, 4 timery kalendarzowe,
  • wbudowany modem GSM/GPRS-2G,
  • wykrywanie zagłuszania GSM (jamming): raportowanie stanu na wyjściu i zapis w pamięci zdarzeń
  • 8 wejść z czego 6 wejść NO/NC (I1-I6) oraz 2 wejścia NO/NC GND/+12V lub 0-10V, 4-20mA,
  • wejście FAC do kontroli napięcia AC np centrali alarmowej,
  • 4 sterowane wyjścia poprzez SMS, CLIP, DTMF, RopamBasic, zdarzenia systemowe, LogicProcessor,
  • 1 wyjście zasilania AUX zabezpieczone (1A),
  • powiadomienie: SMS/VOICE/CLIP/E-MAIL/GPRS,
  • SMS: niezależne komunikaty dla zdarzeń w systemie,
  • VOICE/CLIP: niezależne połączenie głosowe dla zdarzeń w systemie z komunikatami głosowymi (syntezer mowy, podsłuch), równoległa z trybem powiadomienia SMS/VOICE
  • obsługa czujnika temperatury serii TSR-x , termostat GSM
  • funkcja testu łączności: SMS, SMS STAN, CLIP, E-mail,
  • optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM
  • pamięć zdarzeń, 1000 zdarzeń z nadpisywaniem
  • funkcje ograniczenia kosztów i ilości transmisji
  • zasilanie 12V/DC z kontrolą napięcia DC (<11V)
  Zdalne połączenie aplikacji z centrala poprzez GPRS lub internet (w przypadku braku stałegoadresu IP) wymaga wykupienia płatnej subskrypcji usługi RopamBridge (Licencja na dostęp do usługi RopamBridge na okres 12 miesięcy: 19 zł 99 groszy)

  Czujnik temperatury i wilgotności RHT-2


  Główne cechy:

  • pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C,
  • pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji,
  • czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temperatury + wilgości powietrza,
  • magistrala cyfrowa zgodna z TSR-x (do czujników temp.) - NeoGSM-IP(-64),
  • wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C,
  • wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH,
  • zasilanie: z magistrali TSR-x lub 12-24 VDC (praca
  • kompatybilność: NeoGSM-IP(-64) (magistrala TSR-x), OptimaGSM, BasicGSM 2,, MultiGSM 2 (wyjścia analogowe 0-10V)
  • kompatybilność: sterowniki ogrzewania i klimatyzacji HVAC, sterowniki PLC, (wyjścia analogowe 0-10V)
  • optyczna sygnalizacja pracy,
  • obudowa natynkowa ABS biała - wymiary: 80x80x25 [mm],
  • maksymalna magistrala 20-30m (dla przewodu miedzianego UTP 5e, 1 para: sygnały Tx+GND, 2 para: +VT)

  Zestaw zawiera:

  • Moduł BasicGSM Box 2
  • Czujnik temperatury i wilgotności RHT-2
  • Zasilacz 12V DC 1A
  • Oprogramowanie
  • Instrukcja

  Produkty z tej samej kategorii

  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[16702]UT-353
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[16580]LM-80
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: Tools
  Dostępność: Chwilowy brak towaru
  Kod producenta: DLT-[15801]ST-W7-70/W
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: Tools
  Dostępność: Chwilowy brak towaru
  Kod producenta: DLT-[11078]ST-35IPC
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[16713]UT-71E
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: Chwilowy brak towaru
  Kod producenta: DLT-[16668]UT-202
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: Mastech
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[14095]MS-6818
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[16677]MIE-0102
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[16553]UT-300H
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: Ropam
  Dostępność: Chwilowy brak towaru
  Kod producenta: ID_15647
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[16569]UT-71A
  Cena widoczna po zalogowaniu
  Producent: UNI-T
  Dostępność: w magazynie Wysyłka 24h
  Kod producenta: DLT-[16794]LM-40T
  Cena widoczna po zalogowaniu

  Masz pytania? Szukasz odpowiedzi? Jesteś zainteresowany?

  Zadzwoń 34 341 16 30 lub napisz:

  weryfikator
  IVEL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. k.
  Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa
  NIP
  PL9492194545
  REGON
  243281960
  KRS
  0000465064
  BDO
  000003765